Waarom aanmelden?

In Nederland valt drukapparatuur boven bepaalde grenzen onder het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Zowel voor nieuwbouw, ingebruikneming als gebruik staan hierin voorschriften die ervoor zorgen dat u een veilig drukapparaat produceert of koopt en dat deze ook veilig kan worden gebruikt.

Nieuwbouw
Op grond van de Richtlijn drukapparatuur (PED 2014/68/EU) is toezicht vereist voor drukapparatuur vanaf PED risicocategorie II. De eindcontrole (waaronder de beproeving op sterkte) moet onder toezicht van een EU-CBI (Conformiteitsbeoordelingsinstantie) worden uitgevoerd. Via deze webapplicatie heeft u de mogelijkheid om dergelijke drukapparatuur aan te melden bij Energie Consult Holland.

Keuring voor Ingebruikneming (KvI)
In het WBDA is drukapparatuur aangewezen die bij ingebruikneming moet worden gekeurd. In de regel betreft het drukapparatuur vanaf PED categorie III. Voor sommige drukapparatuur met zeer vergiftige of ontplofbare stoffen is deze keuring al verplicht vanaf PED categorie I. Voor apparatuur met bepaalde milieuschadelijke stoffen kan de keuring al verplicht zijn vanaf PED categorie II. Via deze webapplicatie heeft u de mogelijkheid om voor aangewezen drukapparatuur een Keuring voor Ingebruikneming aan te vragen.

Periodieke herkeuring
In het WBDA is drukapparatuur aangewezen die periodiek moet worden gekeurd. In de regel betreft het apparatuur dat bij ingebruikneming een Keuring voor Ingebruikneming heeft gehad of dat al eerder is herkeurd. Via deze webapplicatie heeft u de mogelijkheid om voor aangewezen drukapparatuur een periodieke herkeuring aan te vragen.

Energie Consult Holland B.V.